davarzan.ir

شهرداری داورزن (باب الرضا علیه السلام) به عنوان دروازه ورودی خراسان رضوی نخستین کارگاه تولیدی قطعات بتنی ، پلیمری را با هدف ایجاد درآمد پایدار و خود کفایی در حوزه تولیدات مصرفی شهرداری ها تاسیس کرد. این کارخانه با همراهی مسئولین استانی ، شهرستانی و همچنین ایثار و فداکاری بی مانند کارکنان سخت کوش شهرداری داورزن خریداری و راه اندازی گردید. دستگاه تولید قطعات بتنی و پلیمری شهرداری داورزن از کارخانه پارسیان ماشین سازان تبریز خریداری شده و ظرفیت تولید روزانه 2500 عدد جدول 5000 عدد بلوک ساختمانی و 100 متر مربع سنگ فرش پلیمری را دارا می باشد.

تولید روزانه کارخانه

0
عدد جدول
0
عدد بلوک ساختمانی
0
متر مربع سنگ فرش پلیمری