davarzan.ir

لایحه بودجه سال 1402 شهرداری داورزن،در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر داروزن ، تقدیم شورای اسلامی شهر شد .

صبح امروز چهارشنبه 28 دی جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر داورزن برگزار شد. یکی از دستور کار های این جلسه ، تقدیم لایحه بودجه پیشنهادی سال 1402 شهرداری ، توسط مهندس میثم حسین آبادی ، شهردار داورزن به شورای شهر بود .

شهردار داورزن اظهار داشت : بودجه پیشنهادی سال 1402 شهرداری 19.050 میلیارد تومان می باشد که نصبت به بودجه شهرداری در دوره پنجم شورای اسلامی 402 درصد افزایش یافته است

رئیس شورای اسلامی شهر داورزن نیز از شهرداری برای ارائه بودجه در فرصت قانونی تقدیر به عمل آورد .

قبل
بعدی