davarzan.ir

تجلیل از کارگران نمونه شهرداری داورزن

بمناسبت روز جهانی کارگر از کارگران نمونه شهرداری داورزن تجلیل شد.

همچنین در روز چهارشنبه مورخ 14 اردیبهشت ماه جهت قدردانی از زحمات این بزرگواران مراسم تجلیل از تمام کارگران شهرداری داورزن برگزار خواهد شد.